Rettemelding

Brukerveiledning Rettemelding

Trenger du hjelp underveis? Framgangsmåten er beskrevet i denne brukerveiledningen.

Spørsmål som gjelder konkrete saker?

Har du spørsmål i forbindelse med innrapportering av den enkelte rapport, ta kontakt med sakkyndig selskap eller med DLE dersom saken er forfalt til vedtak.

Elvirksomhetsregisteret

Bruk av Rettemelding forutsetter at installasjonsvirksomheten er registrert i det sentrale elvirksomhetsregisteret til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB