Rettemelding

Fra 1. januar 2018 har DLE byttet til ett, felles system for rapportering av avvik for tilsynsrapporter. Alle rettemeldinger skal rapporteres her, uavhengig om det er en rapport fra tidligere system.

Det pågår fremdeles konvertering av gamle saker, og det kan være at du ikke får treff på enkelte saker. Disse vil komme fortløpende.

Vær oppmerksom på at den nye løsningen er satt opp for bruk av Google Crome nettleser.